ES PROJEKTAI

ES Projektai

“Mare Balticum” UAB pradėjo įgyvendinti projektą "UAB "Mare balticum" investicijos į inovatyvių produktų sukūrimą ir inovatyvių marketingo sprendimų taikymą"

„Mare Balticum“ UAB pradėjo įgyvendinti projektą "UAB "Mare balticum" investicijos į inovatyvių produktų sukūrimą ir inovatyvių marketingo sprendimų taikymą" pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

Projekto tikslas - bendradarbiaujant su kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančiu subjektu diegti naujas paslaugas įmonėje bei pasitelkiant rinkodaros inovacijos paskatinti sklaidą apie naujai teikiamas paslaugas ir jų naudą. Projekto poveikis - tikimasi, jog diegiant naujas paslaugas bus matomas teigiamas poveikis įmonės pajamų augimo potencialui, taip pat diegiant inovatyvias paslaugas bus didinamas įmonės konkurencingumas rinkoje. Be to, projektas suteiks sąlygas kūrybinių inovacijų kūrimui ir diegimui, o tai turės teigiamos įtakos gerinant sąlygas KKI ekosistemos kūrimui ir plėtrai.

Projekto bendra vertė – 78 010,00 EUR. 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Planuojama projekto pabaiga – 2022 gruodžio 31 d.

ES Projektai

UAB “Mare Balticum” pradėjo įgyvendinti projektą E-komercijos modelio diegimas įmonėje "Mare Balticum" UAB

UAB “Mare Balticum” pradėjo įgyvendinti projektą E-komercijos modelio diegimas įmonėje "Mare Balticum" UAB pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.

Projekto tikslas – atnaujinti el. prekybos platformas įmonėje "Mare Balticum" UAB skaitmenizuojant ir diegiant naujus klientų savitarnos modulius bei funkcionalumus, kurie užtikrins efektyvesnį verslo sandorių vykdymą ir valdymą elektroniniu būdu.

Projekto bendra vertė – 61 440,00 EUR. 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Planuojama projekto pabaiga – 2023-12-05

ES Projektai

Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Nr. BL-AM-IKM01-0059

Įgyvendinta veikla: Šilumos siurblio įrengimas. Įrenginys reikalingas sumažinti energetines sąnaudas. Bendrovės veikla reikalaujanti daug energetinių išteklių. Dalinai pakeitėm krosninį ir dujinį šildymą į ekologišką „oras-oras“ šildymą.

Dėl menkai skirtos sumos pilnai pakeisi negalėjom.

Šiai veiklai gautas lėšų kiekis: 5771,76 Eur

Finansavimo šaltinis: Priemonė finansuojama valstybės lėšomis